VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 1:17-23; Ê-phê-sô 2:6; 1 Giăng 4:4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/23/2012; 955 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.09 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 846 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 917 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 284 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7.80 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 488 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/17/2008; 266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 535 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/7/2017; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.