VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2016; P: 5/5/2016; 1570 xem 16 lưu
Xem lần cuối 24.52 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 57:14-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/2/2008; 1619 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:1-17
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/16/2014; P: 11/21/2014; 573 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/29/2012; 382 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/3/2019; P: 3/8/2019; 491 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 39:4-7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 726 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 161  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.