VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Gia-cơ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/3/2019; P: 2/6/2019; 589 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12.47 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 387 xem 4 lưu
Xem lần cuối 46.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 214 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:16-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/24/2010; 1634 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:4/5/2015; 567 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16; Rô-ma 8:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2011; P: 12/25/2015; 487 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.74 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2017; P: 4/16/2017; 225 xem
Xem lần cuối 6.66 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 132  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.