VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 14:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/8/2013; 1528 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2012; 2298 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23; Truyền-đạo 9:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/23/2019; 296 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:1-3; Dân-số Ký 13:17-20; Dân-số Ký 13:25-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/17/2015; P: 5/20/2015; 1145 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 3/30/2002; 1701 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.68 phút
Xem  Chia sẻ
1 Giăng 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2321 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 712 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.24 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 1459 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/6/2011; 2328 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 161  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.