VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/20/2014; 665 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 562 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1662 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:25-34; Lu-ca 8:43-49
Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:5/11/2014; 2226 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1486 xem 2 lưu
Xem lần cuối 14.27 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2008; 5693 xem 7 lưu
Xem lần cuối 15.44 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 776 xem 5 lưu
Xem lần cuối 15.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/28/2013; 2236 xem 18 lưu
Xem lần cuối 16.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-14
Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
C:10/7/2018; P: 11/12/2018; 159 xem
Xem lần cuối 17.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 150  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.