VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 654 xem 5 lưu
Xem lần cuối 24.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/2/2014; 1367 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.13 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2007; 286 xem
Xem lần cuối 1.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/9/2007; 3174 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 15 xem
Xem lần cuối 4.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 56 xem
Xem lần cuối 4.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/24/2017; P: 12/15/2017; 760 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/14/2013; 1107 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2007; 9621 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2009; 2762 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.