VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2009; 2384 xem 21 lưu
Xem lần cuối 21.32 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2013; 889 xem 1 lưu
Xem lần cuối 43.34 giây
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1699 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 31 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:8-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/13/2019; 106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1036 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/7/2010; 1101 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 861 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 162  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.