VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 1143 xem 20 lưu
Xem lần cuối 24.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/28/2013; 599 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:15-19
Mục Sư Phan Minh Tân
C:9/20/2009; 2379 xem 7 lưu
Xem lần cuối 54.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2013; 522 xem
Xem lần cuối 2.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/4/2014; 1381 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1537 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.75 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 939 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2012; 524 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/13/2014; 1429 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4.96 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/31/2003; 958 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 159  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.