VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/11/2009; 2258 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1582 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:7-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 416 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/4/2018; 228 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:29-42
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/2/2016; P: 10/3/2016; 553 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/25/2019; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 16:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/10/2012; 685 xem
Xem lần cuối 2.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 960 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 2022 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
MSNC Trần Việt Dũng
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 336 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 177  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.