VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 38 xem
Xem lần cuối 57.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10
Mục Sư Chương Thanh Hải
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 343 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1699 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1384 xem
Xem lần cuối 2.18 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 175 xem
Xem lần cuối 4.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 977 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2013; 544 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2010; 839 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/27/2016; P: 3/29/2016; 732 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1126 xem 35 lưu
Xem lần cuối 9.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.