VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/5/2010; 2037 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 4:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/4/2014; 543 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/15/2019; P: 10/13/2019; 98 xem
Xem lần cuối 1.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 551 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1769 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 760 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/20/2014; 458 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-20
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 369 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/15/2016; P: 7/16/2018; 219 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7; 1 Phi-e-rơ 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/15/2019; 425 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 163  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.