VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 9:12-23; Ma-thi-ơ 35-36
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 881 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2017; P: 6/17/2017; 1040 xem 25 lưu
Xem lần cuối 28.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/9/2014; 491 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/31/2013; 1460 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/31/2019; P: 4/3/2019; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1421 xem
Xem lần cuối 2.38 phút
Xem  Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 711 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:5-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/27/2016; P: 4/1/2016; 1234 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.