VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 42.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/16/2014; 562 xem 4 lưu
Xem lần cuối 46.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/1/2011; 1071 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 923 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:9-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/24/2011; 1226 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1101 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 186 xem
Xem lần cuối 8.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2011; 433 xem
Xem lần cuối 8.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/5/2016; P: 10/6/2016; 441 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 150  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.