VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2009; 3426 xem 18 lưu
Xem lần cuối 59.95 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31; Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/25/2019; P: 10/13/2019; 30 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 235 xem
Xem lần cuối 2.87 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/30/2011; 1915 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 1371 xem 26 lưu
Xem lần cuối 3.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 262 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/18/2013; 1593 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 657 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/20/2019; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:10/20/2019; P: 10/22/2019; 78 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 181  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.