VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 3:31-36
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/18/2012; 1866 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 20:2:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2012; 2066 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 20:1:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1984 xem 42 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:59:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/31/2016; P: 8/5/2016; 916 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:57:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1507 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:56:43
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 524 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:13-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/10/2009; 996 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 19:55:4
Đọc  Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/2/2015; 554 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:54:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/30/2016; P: 11/11/2016; 1092 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:52:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  195 / 276  Tiếp  Cuối

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.