VietChristian
VietChristian
httl.org

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 455 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 3:33:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 432 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 654 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 11:44:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 460 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 7:22:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 23:55:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 327 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 22:37:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 389 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 22:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 6:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 429 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 15:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 37  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.