VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 790 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 8:5:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 518 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/5/2020 10:8:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 634 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 19:40:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 826 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/5/2020 10:39:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 404 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 22:19:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 770 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 3:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 682 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 2:17:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2013; 588 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 23:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 525 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:23:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/29/2013; 737 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 39  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.