VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 854 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 3:18:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 576 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 16:17:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 686 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 5:48:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 875 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:25:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 463 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 18:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 826 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2021 5:24:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 738 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 3:24:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2013; 634 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 16:18:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 597 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 20:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/29/2013; 804 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 10:9:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 39  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.