VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 806 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 4:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 532 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 3:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 644 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 14:1:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 838 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/29/2020 23:1:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 420 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 0:30:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 782 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 6:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 692 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/26/2020 23:44:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2013; 598 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 0:56:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 535 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 0:0:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/29/2013; 751 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 19:9:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 39  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.