VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 4:1-8; Mác 4:26-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/15/2012; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 3:28:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Pastor Michael Faber
C:4/1/2012; 356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:20:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/25/2012; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2012; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/11/2012; 425 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:50:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 14:1-9; Giăng 15:5-10
Pastor Michael Faber
C:3/4/2012; 413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:21:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2012; 358 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/19/2012; 477 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:50:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2012; 469 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:50:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2012; 449 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:50:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 37  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.