VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Vua Hồi Lai

Ma-thi-ơ 24:29-51
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/19/2014; 1342 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/26/2018 22:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Chữa Lành

Ê-sai 53:4-6; Ma-thi-ơ 8:16-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/5/2014; 1403 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/26/2018 7:39:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Thánh Hóa

1 Phi-e-rơ 1:13-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/28/2014; 1297 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 13:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Cứu Chuộc

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/21/2014; 1334 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 22:30:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.