VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Vua Hồi Lai

Ma-thi-ơ 24:29-51
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/19/2014; 1383 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 1:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Chữa Lành

Ê-sai 53:4-6; Ma-thi-ơ 8:16-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/5/2014; 1457 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 0:16:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Thánh Hóa

1 Phi-e-rơ 1:13-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/28/2014; 1327 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 10:56:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Cứu Chuộc

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/21/2014; 1370 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 23:28:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.