VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Thời Điểm Cứu Chuộc

Ru-tơ 4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 1406 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/19/2018 13:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thời Điểm Tin Cậy

Ru-tơ 3
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 1353 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/19/2018 3:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thời Điểm Phục Vụ

Ru-tơ 2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/16/2014; P: 11/21/2014; 1303 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 3:27:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thời Điểm Quyết Định: Thối Lui Hay Theo Bước

Ru-tơ 1
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 1470 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8/7/2018 20:6:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thời Điểm Quyết Định: Trốn Chạy Hay Trở Về

Ru-tơ 1
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 1508 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/6/2018 1:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.