Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 88 | Hướng Dẫn

Bài 89

Đêm Đông Xưa


Đêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối,
Nửa đêm ánh sao ngời sáng soi.
Bầu trời lừng vang tiếng ca thiên thần,
Cứu Chúa Jêsus từ trời xuống trần.
Bình an khắp muôn dân.
Bình an cho khắp muôn dân.
Từng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh.
Vì nhân thế điêu linh.
Vì thương nhân thế điêu linh.
Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.
Đêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian,
Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.
Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao,
Bác sĩ bôn ba đến với lòng ước ao.

Huy hoàng, Chúa con lâm phàm.
Lời ca bát ngát không gian.
Mừng Jêsus Christ giáng sinh.
Cứu ta thoát nơi khổ hình.
Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi.
Giờ đây xin giáng sinh trong tôi.
Cho lòng yêu mến Chúa không thôi.
Cầu Ngài cai trị lòng đến suốt đời.

Đêm Đông Xưa
Tác giả: Vũ Đức Nghiêm
Điệu & Nhịp: F(4/4)