VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn?

Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:10/21/2017; 14 xem
Xem lần cuối 54.18 phút
Xem  Nhắn Tin
Sự Đổi Thay

Sự Đổi Thay

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:10/15/2017; 28 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 6:10:18
Xem  Nhắn Tin
Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/5/2017; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 15:51:23
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Văn Hóa Niềm Tin

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/30/2017; P: 10/5/2017; 47 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 22:22:44
Xem-VM  Nhắn Tin
Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:9/29/2017; 154 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 13:17:8
Xem  Nhắn Tin
Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2017; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 18:0:41
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 2)

Người Chăn (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2017; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2017 4:25:18
Xem  Nhắn Tin
YouTube

Hội Thoại Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/10/2017; 126 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 10:12:26
Xem-YT  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 1)

Người Chăn (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2017; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 13:4:19
Xem  Nhắn Tin
YouTube

DHLHBT 2017 - Lễ Bế Mạc

NTVCS / NTCS
C:7/2/2017; P: 9/5/2017; 56 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 5:5:39
Xem-YT  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.