VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Còn Hội Thánh Thì Sao?

Còn Hội Thánh Thì Sao?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:1/15/2017; 14 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 20:3:10
Xem  Chia Sẻ Embed
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 130 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 20:26:20
Xem  Chia Sẻ Embed
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 207 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 21:53:12
Xem  Chia Sẻ Embed
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 187 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 18:13:59
Xem  Chia Sẻ Embed
Vimeo

Khúc Nhạc Giáng Sinh 2016

NTVCS / NTVCS
C:12/17/2016; 183 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 22:44:4
Xem-VM  Chia Sẻ
Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh

TYKBG / TYKBG
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 176 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 20:26:46
Xem  Chia Sẻ Embed
Người Đã Đến

Người Đã Đến

TYKBG / Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 253 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 6:6:32
Xem  Chia Sẻ Embed
Vimeo

Cụ Si-mê-ôn Đón Chúa Giê-su

NTVCS / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:12/4/2016; 80 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 10:25:45
Xem-VM  Chia Sẻ
Chúa Giáng Sinh Vì Ai?

Chúa Giáng Sinh Vì Ai?

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:12/4/2016; 351 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 19:9:1
Xem  Chia Sẻ Embed
Vimeo

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2016; 288 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 7:55:34
Xem-VM  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.