VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Vimeo

Thời Gian Và Đời Người

NTVCS / Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 38 xem
Xem lần cuối 46.67 phút
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Sợ Chết

NTVCS / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/19/2018; 114 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 5:18:6
Xem-VM  Nhắn Tin
Hướng Về Cõi Đời Đời

Hướng Về Cõi Đời Đời

TYKBG / John Bevere
C:1/19/2018; 21 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 22:0:13
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Hội Thoại Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2018

NTVCS / Mục Sư Phan Minh Tuấn
C:1/17/2018; 85 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 5:9:14
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Rối Ren

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/7/2018; 77 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 21:36:57
Xem-VM  Nhắn Tin
Làm Lại Mỹ Quốc

Làm Lại Mỹ Quốc

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/4/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 13:42:54
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Bình Tịnh

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/4/2018; 46 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 22:13:3
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Dịu Dàng

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/2/2018; 48 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 20:7:3
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Linh Âm Giai Điệu

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/29/2017; 37 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 21:2:15
Xem-VM  Nhắn Tin
Ngày Tính Sổ Của Đức Chúa Trời

Ngày Tính Sổ Của Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:12/28/2017; 96 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 9:11:5
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.