VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Vượt Qua Đầu Khổ

Vượt Qua Đầu Khổ

TYKBG / Cheryl Salem
C:8/12/2017; 36 xem
Xem lần cuối 52.27 phút
Xem  Nhắn Tin
Tinh Thần Trách Nhiệm

Tinh Thần Trách Nhiệm

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:8/5/2017; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.19 phút
Xem  Nhắn Tin
Cách Để Được Ban Phước

Cách Để Được Ban Phước

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:7/29/2017; 110 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:24:7
Xem  Nhắn Tin
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

TYKBG / John Bevere
C:7/21/2017; 112 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 7:17:10
Xem  Nhắn Tin
Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát

Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:7/15/2017; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 6:25:1
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Hay Luông Tuồng

Tự Do Hay Luông Tuồng

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:7/7/2017; 302 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:25:34
Xem  Nhắn Tin
Nóng Lòng

Nóng Lòng

Gia-cơ 1:19
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/2/2017; 137 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 13:10:43
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Thật Trong Đấng Christ

Tự Do Thật Trong Đấng Christ

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:7/2/2017; 171 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:26:50
Xem  Nhắn Tin
Ai Làm Được Thế

Ai Làm Được Thế

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:6/25/2017; 183 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 6:27:25
Xem  Nhắn Tin
Cho Tròn Chữ Hiếu

Cho Tròn Chữ Hiếu

Ê-phê-sô 6:1-3
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/17/2017; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 6:27:56
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.