Winter Photo
To read this page in Vietnamese, use Internet Explorer 4.0+ or Netscape 4.7+
or install VNI Font and configure VNI Font.

Chan Tri Mi

Nam Th Mi Bon - Thang Mi / 2000
Van Pham Nguon Song - C Quan Truyen Thong Tin Lanh

Giai Phap cho Cac Nan e Hien ai
Toi ac, au kho va chet choc, o la nhng nan e cua thi ai chung ta ang song ay. Cac cuoc cach mang ky thuat ngay nay a lam tr tng tng cua chung ta tr nen loi thi. Neu co the nhn vao the gii trong mot tng lai t 10 cho en 20 nam na, chac chan chung ta se phai ng ngang.
oc tiep theo...

Bnh Minh / Hoang Hon
Ra khoi trung tam thanh pho, Tn cho xe len xa lo va tang toc o. Chiec kim ch van toc va cham so 90 cung va luc Tn thay chiec en o chp chp tren tran cua chiec xe sau. Tn ha toc o va t t cho xe cap vao le. Tn quay knh xe xuong ngoi ch ngi canh sat en thi hanh nhiem vu.
oc tiep theo...

Niem Tin Minh Hoa / Di ay Bien
Ngay 12 thang Tam nam 2000 ang le ra phai la mot ngay kieu hanh va ac thang cho thuyen trng Gennadi Lyachin va 117 thuy thu Nga tren chiec tau ngam nguyen t Kursk. ay la mot trong nhng tau ngam nguyen t mi nhat dai 154 met co gian phong ten la co hng dan va luc ay mi la ngay th hai trong cuoc tap tran thao dien cung vi 29 chiec tau khac trong vung bien Barents.
oc tiep theo...


Chu Nhiem & Chu But:
Nguyen Sinh
Phone: (714) 758-8767
P0 Box 4568
Anaheim, CA 92803-9920
USA