Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Ban Phước Lành

[ English | Vietnamese ]

Brian trải qua suốt cuộc đời mình tìm kiếm sự đồng ý của ba anh ta. Ba của anh muốn anh là người giỏi nhất và thông minh nhất, và Brian đã cố gắng -- anh đã cố gắng hết sức! Và khi ba của anh nằm hấp hối, Brian đi máy bay ngang qua đất nước để được ở bên cạnh giường của ba anh và van nài một lần cuối cùng, "Xin nói rằng ba thương con!"

Có lẽ bạn biết ai đó như Brian. Có lẽ bạn đã ở trong những tình huống của anh ta. Bản chất tình cảm và tâm lý của chúng ta là như thế đến nỗi tất cả chúng đều cần những gì Kinh Thánh gọi là "phước lành" -- sự hiểu biết rằng một ai đo ùtrong thế giới nầy yêu thương và chấp nhận chúng ta cách vô điều kiện. Bởi vì ba má của chúng ta quan trọng đối với chúng ta suốt những năm thành lập của chúng ta. Đặc biệt chúng ta khát khao phước lành của họ và bị tổn thương nếu chúng ta không cảm nhận rằng chúng ta có nó. Nhưng sự thiếu sót nầy cũng có thể được cảm nhận giữa các anh chị em, hay vợ chồng, hay thậm chí trong hội thánh.

Theo những tiến sĩ Gary Smalley và John Trent, phước lành là vấn đề học hỏi quan trọng về một khái niệm dễ bị bỏ qua nhưng đầy hữu hiệu đối với các gia đình và những nhà tư vấn chuyên nghiệp. Trong những năm làm công tác tư vấn, họ đã thành công sử dụng những khái niệm được phác họa ở đây để chữa lành hàng trăm tấm lòng và gia đình tan thương. Phước lành thậm chí mang đến sự bình an và chữa lành những nam, nữ người mà không còn có hy vọng nào nhận phước lành của ba má.

Đó là một quá trình hợp lý và đơn giản đáng kể, một quá trình mà đụng đến cả nội tâm và thể xác, một quá trình mà dạy trong cách thức từng bước một để nhứ thế nào làm một phước lành và làm sao truyền lại phước lành thay đổi đời sống đó đến ba má, người phối ngẫu, con cái và bạn bè của bạn.

Có năm yếu tố về phước lành: 1) một cái sờ đầy ý nghĩa, 2) lời nói, 3) sự biểu hiện có giá trị cao, 4) sự mô tả về tương lai đặc biệt, và 5) sự áp dụng lời cam kết chân thật. Và trong những ví dụ về đời sống thật, rõ ràng, họ mô tả năm tình huống gia đình chung nhất nơi mà phước lành bị từ chối. Đây có thể là những gia đình mà bạn biết và yêu thương. Thậm chí một trong số đo ùlà gia đình bạn.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ


© 2003 Smally Online. Used by permission.