Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Làm Thế Nào Để Biết Được Ý Muốn Của Thượng Đế11/30/2023 6:53:536962
2Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện12/6/2023 7:0:247680
3Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế12/7/2023 0:19:198044
4Làm Thế Nào Để Trưởng Thành Trong Đời Sống Cơ Đốc12/5/2023 6:19:395505
5Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn Cách Có Hiệu Quả12/7/2023 4:35:516871
6Những Điều Căn Bản Kinh Thánh Cho Những Người Mới Tin Chúa12/5/2023 10:1:47665

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,990
240,633,835