Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Làm Thế Nào Để Biết Được Ý Muốn Của Thượng Đế1/24/2020 14:5:426101
2Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện1/23/2020 22:34:236671
3Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế1/25/2020 8:33:396886
4Làm Thế Nào Để Trưởng Thành Trong Đời Sống Cơ Đốc1/25/2020 22:36:244636
5Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn Cách Có Hiệu Quả1/21/2020 2:13:285128
6Những Điều Căn Bản Kinh Thánh Cho Những Người Mới Tin Chúa1/25/2020 16:57:296497

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,851
146,365,789