Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1AIDS (SIDA): Hãy Nhìn Vào Bối Cảnh Lớn12/2/2023 18:16:263545
2Chín Tháng Đầu Tiên của Bạn12/5/2023 14:16:443383
3Những Lời Hứa Dành Cho Những Người Lính12/6/2023 19:27:583473
4Sự Bình An ở Vùng Trung Đông12/4/2023 2:3:103541
5Tại Sao Chúa Lại Cho Phép Chiến Tranh Xãy Ra?12/5/2023 2:0:196271
6Wicca: Đúng hay Sai?11/29/2023 1:25:235446

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,978
240,627,984