Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Không?1/20/2020 15:17:223820
2Cho Một Đoạn Đường Dài1/21/2020 7:6:523479
3Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa1/21/2020 5:45:292792
4Giê-xu này là ai?1/20/2020 18:21:33386
5Hãy Đến Với Nguồn Sáng1/21/2020 15:17:433206
6Hãy Chạy Tới Tự Do1/16/2020 16:38:402915
7Kỳ Định Cho Mọi Việc1/18/2020 23:14:342546
8Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa1/16/2020 19:10:124354
9Nếu . . . thì sao?1/17/2020 13:54:42543
10Ngọn Hải Đăng1/18/2020 20:27:345294
11Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng1/21/2020 7:53:143174
12Sự Đời Đời1/21/2020 5:42:233535
13Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?1/20/2020 20:5:115151

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,800
145,975,457