Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Không?12/3/2023 6:34:174504
2Cho Một Đoạn Đường Dài11/30/2023 11:46:344308
3Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa12/2/2023 19:37:433542
4Giê-xu này là ai?12/6/2023 8:52:104216
5Hãy Đến Với Nguồn Sáng11/30/2023 11:55:543889
6Hãy Chạy Tới Tự Do12/6/2023 16:9:123628
7Kỳ Định Cho Mọi Việc12/5/2023 0:55:553087
8Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa12/6/2023 10:18:255084
9Nếu . . . thì sao?12/2/2023 8:50:343137
10Ngọn Hải Đăng12/4/2023 21:46:385972
11Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng12/4/2023 7:2:293907
12Sự Đời Đời11/28/2023 22:26:394251
13Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?12/3/2023 2:46:555789

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,968
240,622,646