Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Không?1/13/2021 1:37:123938
2Cho Một Đoạn Đường Dài1/19/2021 18:1:83612
3Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa1/20/2021 4:7:102942
4Giê-xu này là ai?1/19/2021 14:44:173581
5Hãy Đến Với Nguồn Sáng1/18/2021 10:45:503307
6Hãy Chạy Tới Tự Do1/15/2021 2:17:353044
7Kỳ Định Cho Mọi Việc1/18/2021 10:48:42642
8Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa1/18/2021 10:47:524493
9Nếu . . . thì sao?1/17/2021 15:52:252674
10Ngọn Hải Đăng1/12/2021 13:57:155446
11Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng1/12/2021 19:20:353331
12Sự Đời Đời1/19/2021 17:59:433683
13Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?1/19/2021 12:36:365321

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


248,278
172,708,670