Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Các Bạn Vừa Tốt Nghiệp Thân Mến12/7/2023 8:57:73906
2Kỷ Niệm Ngày Sinh Nhật Của Bạn!12/6/2023 9:22:147960
3Lá Cờ Mà Tôi Yêu Thích11/29/2023 8:55:193235
4Mừng Ngày Sinh Nhật12/7/2023 8:4:73072
5Sự Tự Do Lâu Dài12/1/2023 11:5:313512
6Truyền Thuyết Về Thánh Valentine12/5/2023 8:2:197668
7Vượt quá Ngày Hôm Nay12/1/2023 6:40:393596

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,982
240,628,910