Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Các Bạn Vừa Tốt Nghiệp Thân Mến1/27/2020 20:15:283274
2Kỷ Niệm Ngày Sinh Nhật Của Bạn!1/28/2020 2:21:387269
3Lá Cờ Mà Tôi Yêu Thích1/28/2020 20:7:542512
4Mừng Ngày Sinh Nhật1/27/2020 19:10:232376
5Sự Tự Do Lâu Dài1/21/2020 1:57:452899
6Truyền Thuyết Về Thánh Valentine1/28/2020 12:58:406999
7Vượt quá Ngày Hôm Nay1/28/2020 10:29:323099

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,900
146,679,344