Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Chúng Ta Hãy Tạ Ơn1/25/2020 3:44:293889
2Ký Ức Lễ Tạ Ơn1/28/2020 8:35:364159
3Lời Cầu Nguyện Trong Ngày Tạ Ơn1/27/2020 20:46:2713245
4Lời Mời Gọi Tạ Ơn1/27/2020 15:45:423932
5Một Mùa Lễ Tạ Ơn1/28/2020 7:19:427524
6Ngợi Khen Chúa!1/28/2020 2:36:54475

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,903
146,683,348