NGÀY TRỌNG ĐẠI NHẤT CỦA ĐỜI TÔI

Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

[ English | Vietnamese ]

Tôi có một người bạn chân thành
Hơn cả thế giới đối với tôi
Cao hơn các tầng mây
Sâu hơn các đáy biển
Qúa cũ lâu, qúa mới mẻ
Qúa mạnh mẽ, qúa chân thật
Trước khi trái đất hình thành
Ngài yêu tôi, Danh Ngài được thánh

Litianna viết những lời này từ bên trong lòng mình vào cuốn nhật trước khi đi ngủ. Cuốn nhật ký đã đóng, nhưng Litianna muốn nhớ lại mọi điều xảy ra ngày hôm nay.

Litianna là tên của tôi. Tôi sinh trưởng trong gia đình rất sùng đạo và luôn trung thành đi nhà thờ. Tại một thời điểm trong cuộc đời, tôi đã đạt được một mục tiêu trong nghề nghiệp rất quan trọng. Vừa khi có mọi thứ mà mình muốn, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Có một khoảng trống mà tôi cố làm đầy bằng những điều khác, không phải là Chúa Giê Xu.

Tôi bắt đầu kết bạn với các đồng nghiệp của mình trong cùng công ty nơi mà tôi đang giữ chức vụ giám đốc điều hành nhân sự. Mặc dù tôi vẫn tin Thượng Đế, nhưng tôi sợ Ngài và cảm thấy Ngài ở xa, ở một nơi nào đó gọi là trời- một nơi mà tôi nghi ngờ không thể đến đó được. Tôi bắt đầu bận tâm đến đời sống xã hội. Kết qủa là, tôi thôi tìm kiếm Thượng Đế.

Một ngày kia, bỗng nhiên tôi thất nghiệp. Tôi sống trong thất vọng, chán nản, và hổ thẹn. Các bạn tôi lánh xa. Mặc dù má tôi cố đưa tôi đến nhà thờ, nhưng tôi thấy không cần điều đo ùcho đời sống tôi. Vì lòng nhẫn nại của má tôi, cuối cùng tôi đến tham dự lớp Trường Chúa Nhật. Suốt buổi học, tôi nghe cô giáo đọc "Nhìn xem Đức Chúa Giê Xu, là cội rễ và cuối cùng của đứùc tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đa õđặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời". (Hê Bơ Rơ. 12:2). Lúc này, tôi nhận ra rằng mình đã sống theo lối riêng. Tôi đa õ đấu tranh đời sống cũ bằng thịt và huyết, không phải bằng đức tin trong Đức Chúa Giê Xu Christ. Và cùng lúc đó, tôi nhớ đến lời chứng của George Muller. Không bao giờ mà chúng ta không hy vọng nơi Thượng Đế! Dù những điều cần thiết đến đâu, dù những khó khăn của chúng ta nhiều đến đâu, và dù trong mọi hoàn cảnh không thể được giúp đỡ, tuy nhiên việc của chúng ta là hy vọng nơi Thượng Đế, và không hề uổng công.

Sau lớp học, tôi nói với cô giáo thật là ơn phước lớn vì mời Chúa Giê Xu Christ vào đời sống trong lớp học Trường Chúa Nhật đầu tiên là ngày trọng đại nhất của đời tôi.

Litianna đã quyết định cách khôn ngoan cho cuộc đời cô bằng cách đặt hy vọng vào Đức Chúa Giê Xu Christ, Cứu Chúa của cô. Bạn có bằng lòng làm điều này như cô ngay bây giờ không? Chúa Giê Xu Christ đang mong chờ bạn từng giây, từng giờ, và từng ngày. Bây giờ bạn phải đầu phục hoàn toàn trước khi quyền lực tham vọng của thế gian qúa mạnh.

May 9th, 2001
Esther L.


Copyright ©2000-2002 Hope Way. All rights reserved.