VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

 DƯỠNG LINH

Cảm thấy buồn rầu Giăng 14, Thi-thiên 46
Cảm thấy Đức Chúa Trời dường như ở xa Thi-thiên 139
Cần can đảm Giô-suê 1:1-9
Cần đảm bảo Rô-ma 8
Cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn Châm-ngôn 3:1-6
Cần những chỉ dẫn trong đời sống Ma-thi-ơ 5-7, Rô-ma 12
Cần những luật lệ hướng dẫn Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Cần tâm trí được yên tịnh Giăng 14:27, Phi-líp 4:6-8
Cần yên nghỉ và bình an Ma-thi-ơ 11:25-30
Cô đơn hay sợ hãi Thi-thiên 23
Đau yếu Thi-thiên 41
Đời sống kết quả Giăng 15
Lo lắng Ma-thi-ơ 6:19-34
Nản chí Thi-thiên 34
Phạm tội Thi-thiên 51, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Quên những ân phước của bạn Thi-thiên 103
Rời khỏi nhà đi du lịch Thi-thiên 121
Suy nghĩ rằng thế gian dường như lớn hơn Đức Chúa Trời Thi-thiên 90
Suy nghĩ về những mối Ðầu tư Mác 10:17-31
Thất vọng vì người khác Thi-thiên 27
Tìm kiếm niềm vui Cô-lô-se 3
Trong nguy nan Thi-thiên 91
Trở nên cay đắng hay chỉ trích 1 Cô-rinh-tô 13

Bible | Phần Mềm Kinh Thánh | Share | Video

@ KinhThanh.app

7,657,291
262,191,778