VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Câu Chuyện Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 110 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:45
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đôi Vợ Chồng Đầu Tiên

Sáng-thế Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 46 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:47
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Vườn Địa Đàng Và Cây Cấm

Sáng-thế Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 34 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:48
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chuyện Hai Anh Em

Sáng-thế Ký 4
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 40 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:50
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chiếc Cầu Vồng

Sáng-thế Ký 6
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 33 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:51
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Tháp Ba-bên

Sáng-thế Ký 11
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 32 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:53
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Ông Bác Nhân Từ

Sáng-thế Ký 12
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 26 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 5:12:55
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chiếc Áo Choàng Vấy Máu

Sáng-thế Ký 37
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 33 xem
Xem lần cuối 7/21/2017 8:56:33
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chiếc Nôi Trên Giòng Sông

Xuất Ê-díp-tô Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 28 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 6:11:35
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Bí Mật Trong Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 29 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 22:12:46
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |