VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Câu Chuyện Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2017 23:15:51
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đôi Vợ Chồng Đầu Tiên

Sáng-thế Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2017 23:11:58
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vườn Địa Đàng Và Cây Cấm

Sáng-thế Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 63 xem
Xem lần cuối 9/22/2017 22:10:24
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chuyện Hai Anh Em

Sáng-thế Ký 4
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 81 xem
Xem lần cuối 9/25/2017 23:13:55
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiếc Cầu Vồng

Sáng-thế Ký 6
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 60 xem
Xem lần cuối 9/26/2017 8:44:1
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tháp Ba-bên

Sáng-thế Ký 11
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 70 xem
Xem lần cuối 9/18/2017 2:29:19
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ông Bác Nhân Từ

Sáng-thế Ký 12
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 58 xem
Xem lần cuối 9/25/2017 23:13:50
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiếc Áo Choàng Vấy Máu

Sáng-thế Ký 37
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 71 xem
Xem lần cuối 9/25/2017 23:15:55
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiếc Nôi Trên Giòng Sông

Xuất Ê-díp-tô Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 54 xem
Xem lần cuối 9/25/2017 23:14:8
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bí Mật Trong Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 72 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 12:11:37
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |