VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Câu Chuyện Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 327 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.60 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đôi Vợ Chồng Đầu Tiên

Sáng-thế Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 21:1:50
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vườn Địa Đàng Và Cây Cấm

Sáng-thế Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 79 xem
Xem lần cuối 11/16/2017 16:40:6
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chuyện Hai Anh Em

Sáng-thế Ký 4
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 103 xem
Xem lần cuối 11/17/2017 3:23:55
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiếc Cầu Vồng

Sáng-thế Ký 6
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 79 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 3:52:23
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tháp Ba-bên

Sáng-thế Ký 11
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 89 xem
Xem lần cuối 11/7/2017 3:54:22
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ông Bác Nhân Từ

Sáng-thế Ký 12
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2017 6:19:18
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiếc Áo Choàng Vấy Máu

Sáng-thế Ký 37
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 87 xem
Xem lần cuối 11/11/2017 5:47:52
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiếc Nôi Trên Giòng Sông

Xuất Ê-díp-tô Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 69 xem
Xem lần cuối 11/18/2017 13:54:43
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bí Mật Trong Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 89 xem
Xem lần cuối 11/18/2017 1:11:44
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |