VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Câu Chuyện Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 827 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 23:46:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Đôi Vợ Chồng Đầu Tiên

Sáng-thế Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 331 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2018 21:9:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Vườn Địa Đàng Và Cây Cấm

Sáng-thế Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 249 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2018 19:1:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chuyện Hai Anh Em

Sáng-thế Ký 4
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 259 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 23:0:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chiếc Cầu Vồng

Sáng-thế Ký 6
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 209 xem
Xem lần cuối 7/6/2018 23:56:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tháp Ba-bên

Sáng-thế Ký 11
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 250 xem
Xem lần cuối 7/11/2018 16:57:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Ông Bác Nhân Từ

Sáng-thế Ký 12
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2018 21:18:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chiếc Áo Choàng Vấy Máu

Sáng-thế Ký 37
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 207 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 23:34:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chiếc Nôi Trên Giòng Sông

Xuất Ê-díp-tô Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 190 xem
Xem lần cuối 7/7/2018 0:27:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Bí Mật Trong Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 223 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 17:17:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |