VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Câu Chuyện Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 871 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 13:33:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đôi Vợ Chồng Đầu Tiên

Sáng-thế Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 11:24:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Vườn Địa Đàng Và Cây Cấm

Sáng-thế Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 273 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 3:8:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chuyện Hai Anh Em

Sáng-thế Ký 4
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 281 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 2:13:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chiếc Cầu Vồng

Sáng-thế Ký 6
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 226 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 4:15:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Tháp Ba-bên

Sáng-thế Ký 11
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 273 xem
Xem lần cuối 9/12/2018 0:1:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Ông Bác Nhân Từ

Sáng-thế Ký 12
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 6:4:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chiếc Áo Choàng Vấy Máu

Sáng-thế Ký 37
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 231 xem
Xem lần cuối 9/19/2018 10:16:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chiếc Nôi Trên Giòng Sông

Xuất Ê-díp-tô Ký 2
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 216 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 3:4:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Bí Mật Trong Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 3
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 254 xem
Xem lần cuối 9/19/2018 10:25:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app