VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bản Tin


CÁC BẢN TIN TIN LÀNH

BẢN TIN VIETCHRISTIAN

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Tên:
Email:*
  

NGÀY LỄ

Ngày Từ Mẫu05/14/2017
Lễ Thăng Thiên05/25/2017
Lễ Ngũ Tuần06/04/2017
Ngày Từ Phụ06/18/2017
Lễ Tạ Ơn11/23/2017
Mùa Vọng12/03/2017
Lễ Giáng Sinh12/25/2017
Lễ Tro02/14/2018
Tết02/16/2018
Mùa Chay02/18/2018
Lễ Phục Sinh04/01/2018

Kết Nối :: Liên Lạc

Ban Tin VietChristian