VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/01/18: Trong những ngày bất ổn ở Ethiopia, các tín hữu đang cầu nguyện với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Họ cầu nguyện cho nền hòa bình tại đất nước của họ. Xin cầu nguyện cho họ sẽ tiếp tục làm chứng về Chúa và môn đồ hóa với sự can đảm và tình yêu thương.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/01/18: – Thụy Sĩ. HT Bienne, MS Triệu Thái Sơn QN, TÐ Triệu Thái Phong PT. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa trung tín thờ phượng Chúa và ham mến học Lời Ngài; Ban Thiếu Nhi có lớp TCN và HT có CT đào tạo “Hướng Dẫn Chia Sẻ Lời Chúa.” Xin Chúa thêm ơn, sự khôn ngoan cho đầy tớ Chúa trong chức vụ chăn bầy, cho các em thiếu nhi yêu mến học Lời Chúa, và cho con cái Chúa luôn đứng vững trong đức tin, cùng nhau gây dựng HT phát triển. Nhóm Kinh Thánh Winterthur, Ông Trương Thanh Long phụ trách. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Ngài, cho có thêm người cộng tác để phát triển công việc Chúa, cho ban chứng đạo dạn dĩ làm chứng về Chúa cho đồng bào.

Xem Thêm



43422
82,018,609