VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/12/15: Xin cầu nguyện cho Latifa, một giáo viên ở vùng Trung Á, là người đã tin nhận Chúa hai năm trước. Gần đây, trường đã sa thải cô vì cô có bạn Cơ Đốc và khước từ trở lại tôn giáo củ của cô.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/12/15: – Quận 12: HT Thạnh Lộc, MS Trần Anh Kiệt; HN Tân Thới Hiệp, MS Trần Thế Thiên Phước KN; HT An Phú Đông, MS Đặng Đình Toàn. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên đầy tớ Chúa, thúc giục HT quan tâm học và làm theo Lời Chúa nhiều hơn để vững vàng trong đức tin và tích cực đi ra chia sẻ tin mừng.

Xem Thêm72,594
106,476,828