VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/10/22: Xin cầu nguyện cho Thánh Linh sẽ mở lòng thật nhanh cho 3500 người Mulao Jia ở Trung Quốc để họ nhanh chóng tìm kiếm Đức Chúa Giêsu và từ bỏ tội lỗi của họ.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/10/22: - Xin cầu nguyện cho HT Tuy An, MS Lê Minh Kính. Cảm tạ Chúa chương trình Lễ Cảm Tạ và bồi linh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tin Lành đến Tuy An trong tháng Bảy vừa qua với khoảng 400 người tham dự đã diễn ra cách tốt đẹp. Xin cầu nguyện cho HT Buôn Zô, TĐ Niê Y Min; HT Suối Trai, TĐ Alê Y Kháp; HT Hòa An, MSNC Lê Đức Thỏa. Xin Chúa ban cho đầy tớ Chúa được ơn trong sự gây dựng HT, cho tinh thần học Lời Chúa và truyền giảng của con dân Chúa được đẩy mạnh và nhân rộng; xin Chúa dẫn dắt các bạn thanh niên trong HT trong quyết định về hôn nhân và giúp họ dấn thân trong sự phục vụ Chúa.

Xem Thêm49855
92,681,988