VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/04/27: Xin cầu nguyện cho Zach và Figo, hai người gần đây đã trở thành tín hữu Cơ Đốc qua chương trình truyền giáo ngắn hạn của sinh viên đại học Hoa Kỳ.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/04/27: - Miền Bắc. Mời cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào miền Bắc VN, dù Ðạo Chúa đến đây từ năm 1919, nhưng vì hoàn cảnh của đất nước nên ngày nay còn rất nhiều người chưa hề nghe biết về Chúa Giê-xu. Ngoại trừ tại Hà Nội, phần lớn dân chúng sống ở vùng quê và vùng núi, vì đời sống người dân nghèo khổ ít quan tâm đến tôn giáo mà chỉ đến với các hình tượng, thờ cúng vì sợ bị hình phạt. Xin Chúa thương xót đồng bào tại miền Bắc, mở rộng cánh cửa truyền bá Phúc Âm để nhiều người được biết Chúa, tin nhận Ngài.

Xem Thêm47115
86,991,105