VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2019/04/21: Kỷ niệm sự chết, chôn cất và phục sinh của Chúa Giêsu hôm nay – Đại Lễ Phúc Sinh. Hãy cầu nguyện cho sức mạnh phục sinh của Ngài để thúc đẩy và tể trị bạn.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/04/21: – Mừng Chúa Phục Sinh. Ha-lê-lu-gia, Chúa đã sống lại! Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với niềm vui và sự đắc thắng của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa cho tinh thần Phục Sinh sống động trên mỗi con dân Chúa để qua đó thu hút đồng bào đến với Ngài. Xin Chúa cho tinh thần hăng hái của các môn đệ khi kinh nghiệm Chúa Phục Sinh cũng là tinh thần của cá nhân Bạn, tích cực, mạnh dạn chia sẻ Chúa cho đồng bào. Xin Chúa giúp HT trong công tác chăm sóc, giúp những người tin Chúa trong mùa Phục Sinh năm nay đứng vững và lớn lên trong đức tin. Dân tộc Ngái: Dân số: 1,035. Chưa có người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho họ được giải cứu khỏi sự thờ thần tượng và tà linh; cho có người đem Phúc Âm đến với họ và xin Chúa Thánh Linh cáo trách để họ ăn năn tin nhận Chúa.

Xem Thêm83,523
117,588,385