VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


2020/11/27: – CT Phát Thanh Nguồn Sống trên đài FEBC, La Mirada. Cảm tạ Chúa dùng chương trình này giúp cho nhiều người tìm hiểu, học biết Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức trên quý MS Ðặng Minh Trí, MS Nguyễn Ðăng Minh, MS Dương Phú Thành, và Bà Nguyễn Thỉ trong chương trình phát thanh Việt ngữ.

Xem Thêm135,596
170,071,603