VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2019/12/15: Cầu nguyện cho sự trở lại an toàn, vô điều kiện của các tín hữu bị di tảng ở miền đông Cộng hòa Trung Phi. VOM

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/12/15: – Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng. Cây nến được đốt lên trong tuần lễ này biểu tượng cho sự VUI MỪNG (Ê-sai 35:1–10; Lu-ca 2:14). Xin Chúa giúp chúng ta trông đợi ngày này với tinh thần vui mừng và tích cực chia sẻ tình yêu của Chúa với ít nhất một người bạn. Xin Chúa thăm viếng các CT thờ phượng hôm nay của các HT tại quê nhà cũng như hải ngoại.

Xem Thêm105,757
141,239,654