VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/10/22: 22. Lạy Chúa, mỗi tháng có 10 đến 15 bé gái ở Liberia bị cha hoặc người chăm sóc cưỡng hiếp. Chúng con cầu nguyện để cảnh sát sẽ truy tố và bắt giữ những kẻ gây án. (Thi 103: 6)

VPNS

2021/10/22: – Gia Nã Đại. Tạ ơn Chúa, Tổng Hội C&MA Gia Nã Đại gửi giáo sĩ đến cánh đồng truyền giáo cho người Việt tại Cam-bốt; MS & Bà David Nguyễn–Joyce; MS & Bà Kelvin Lim–Hạ; Giáo sĩ tình nguyện: MS & Bà Nguyễn Tuấn Khang và MS Phạm Công Thành. Ðài Loan. MS & Bà Trương Văn Chính, MS & Bà Ðặng Chính (C&MA, Hoa Kỳ). Xin Chúa quan phòng và thêm ơn sức trên đầy tớ Chúa trong mục vụ đem đạo Chúa đến với đồng hương chưa biết Chúa. Vì đời sống khó khăn nên họ chỉ chú trọng đến việc kiếm sống hằng ngày, không mấy quan tâm đến tâm linh.

Xem Thêm166,483
188,740,440