VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/08/18: Xin cầu nguyện rằng cuộc nội chiến đang diễn ra tại Yemen sẽ mở cánh cửa lòng của nhiều người để họ biết đến Chúa Giê Su. Xin cầu nguyện cho mục sư và giáo viên sẽ bày tỏ tình yêu thương và chia sẻ về Chúa Giêsu với họ.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/08/18: – H. Long Thành: HT Bình Minh, MSNC Nguyễn Phương Hưng; ÐN Bình An; ĐN Thiên Bình. Xin Chúa thêm ơn trên quý đầy tớ Ngài, thúc giục con dân Chúa chuyên tâm đọc, học Lời Chúa để vững vàng trong đức tin, thực hành nếp sống đạo, và cho công tác truyền giảng phát triển.

Xem Thêm63,495
101,176,516