VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2019/02/19: xứ Yemen đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất do con người tạo ra trong thời hiện đại. Xin cầu nguyện cho 22 triệu người cần được giúp đỡ và cho các tín hữu sống trong những điều kiện này ngay trong khi họ bị bức hại vì đức tin của họ.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/02/19: – Viện Thánh Kinh Thần Học Việt Nam. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ đi vào các Trường Thần Học học Lời Ngài hầu đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, và cho công việc nhà Chúa ngày càng phát triển.

Xem Thêm78,491
110,106,866