VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


2020/10/23: – Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết, và tin nhận Chúa. Xin Chúa cho VPNS liên lạc lại được với người việt ở các quốc gia này vì một số đã di chuyển và mất địa chỉ.

Xem Thêm132,863
168,428,575