VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/02/19: Xin cầu nguyện cho những người phụ nữ trẻ bị đẩy vào động mại dâm ở Kazakhstan. Hãy cầu nguyện cho các tín hữu sẽ có thể nhận định họ và trợ giúp cho họ. Missions Mosaic, 1-17

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/02/19: – Mời cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong vùng Cần Thơ. Xin Chúa cho con dân Chúa lớn lên vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các nhóm với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của riêng mình. Xin Chúa quan phòng sự nhóm họp để học Lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các ÐN, nhất là vùng xa, cho mọi sự di chuyển, tụ họp được dễ dàng.

Xem Thêm44917
83,906,916