VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/06/22: Xin cầu nguyện cho Chúa sẽ vận chuyển mạnh mẽ tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, thành phố lớn thứ ba của Trung Quốc với 14.86 triệu dân cư.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/06/22: - Tp. Hà Nội. Dân số khoảng 8 triệu người nhưng chỉ mới có 12 HT và ĐN với gần 2,000 tín hữu: HT Hà Nội, HT Sở Thượng, HT Thọ An, HT Tự nhiên, HT Định Công, HT Cộng Đồng, HT Ba Vì, HT Vân Nội, HT Sóc Sơn, ĐN Mỹ Đình, ĐN Thanh Xuân, ĐN Tây Hồ. Xin Chúa thêm ơn trên tôi tớ và con dân Chúa tại Hà Nội để HT ngày càng vững vàng và phát triển. Xin Chúa cho việc truyền giảng được chú trọng và đẩy mạnh, cho con dân Chúa yêu mến Chúa, khao khát Lời Ngài,

Xem Thêm47963
89,049,404