VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/10/22: Xin cầu nguyện cho Michael, vị tuyên úy ở Florida trong mục vụ tiếp cận cộng đồng có tên là “Những Bài Học Đời Qua Bữa Ăn Trưa.”

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/10/22: – H. Phú Riềng. HT Trà Cố, MSNC Điểu Hạnh KN; HT Đồng Tâm, MSNC Điểu Ẻ. Xin Chúa giúp con dân Chúa khao khát học hỏi Lời Chúa, tăng trưởng trong Chúa và qua HT nhiều đồng bào tại đây được biết Chúa và tin nhận Ngài.

Xem Thêm68,639
104,068,332