VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/12/19: Xin cầu nguyện cho hàng ngàn người tị nạn ở Lebanon. Xin cho có tấm lòng tốt đối với họ trong khi họ tạm cư tại đây.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/12/19: – Quận Gò Vấp: HT Gò Vấp, MS Phan Minh Nghĩa; HT Thông Tây Hội, MS Lê An Khương. Xin Chúa thêm ơn, sức cho đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa cho các giờ học KT có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, cho HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ, và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Xem Thêm72,857
106,656,934