VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/08/04: 4. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các nhà cầm quyền ở Ấn Độ biết lãnh đạo hướng tới chân lý, tình yêu, hòa thuận và bình đẳng trong xã hội. Chúng con cầu nguyện “cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.” (1Ti 2: 2).

VPNS

2021/08/04: – Tỉnh Ninh Bình. Là một tỉnh có diện tích nhỏ, nhưng dân số có gần 1 triệu người. Hiện chỉ có ĐN Nho Quan (H. Nho Quan) do bà Bùi Thị Ca trưởng nhiệm. Xin cầu nguyện để Tin Lành được phát triển tại mảnh đất khô cằn này.

Xem Thêm158,699
184,154,465