VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2022/05/27: 27. Xin Cha bảo vệ trẻ nhỏ và trẻ thiếu niên phải tự chăm sóc bản thân và lẫn nhau trong thời gian nghỉ học không đến trường và những kỳ nghỉ trong khi cha mẹ các em phải mưu sinh kiếm sống. (Thi thiên 121:7)

VPNS

2022/05/27: – Bang West Australia: HT Phúc Âm Toàn Vẹn Perth, Tây Úc, MS Trương Hoài Phong; HTTL Bình An (CMA), hiện không có QN. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con dân Chúa khao khát Lời Ngài và có đời sống thu hút nhiều người đến với Chúa. HTTL Vĩnh Hằng (BAP), MS Nguyễn Hữu Đỉnh. Tạ ơn Chúa cho HT mua được cơ sở riêng. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn trong chức vụ chăn bầy và giúp đức tin con cái Chúa ngày càng vững mạnh; xin cho các tín hữu hết lòng kính yêu Chúa, yêu thương nhau, và dạn dĩ chia sẻ Tin Mừng.

Xem Thêm184,178
202,346,847