VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/09/21: 21. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho bảy bộ trưởng của Indonesia sẵn sàng đấu tranh chống nạn buôn người và tuân theo hiệp định toàn cầu của Liên hợp quốc về di cư để bảo vệ người lao động nhập cư ở nước ngoài. (Châm 2: 7-8)

VPNS

2021/09/21: – Bang Texas: HT Houston Lutheran, MS Nguyễn Hữu Ninh; HT Trưởng Nhiệm Ðức Tin (Houston), MS Nguyễn Anh Ðan; HT Houston Northwest (Ngũ Tuần), MS Trần Thanh Liêm; HT Ba Ngôi (Lutheran), MS Ðỗ Văn Dũng. Xin Chúa cho HT được ơn gây dựng và phát triển. Xin Chúa mở lòng đồng bào trong vùng biết lắng nghe đạo Chúa và tiếp nhận Ngài.

Xem Thêm163,583
186,851,022