VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/08/16: Hãy cầu nguyện cho những cơ hội giảng dạy và kinh doanh sẽ cho phép những nhân sự Cơ Đốc có thể hiện diện lâu dài tại các địa điểm ở vùng Đông Á.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/08/16: - HT Quảng Ðiền, MSNC Trần Ngọc Ánh. Xin Chúa ban ơn sức trên người chăn để nuôi dưỡng bầy chiên lớn mạnh, giúp con cái Chúa trung tín học Lời Chúa chung cũng như cá nhân; xin Chúa cho đức tin con dân Ngài luôn vững vàng, mạnh mẽ.

Xem Thêm48820
90,818,810