VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2019/08/21: Xin cầu nguyện cho Jernigan, một mục sư và người gầy dựng hội thánh ở Missouri. Ông nói rằng nhiều người mà họ đang cố gắng tiếp cận, đã bị nhà thờ làm tổn thương, gần 80% những người sống ở khu vực Thành phố Kansas không có liên kết truyền giáo dù khu vực này từng là một phần của Vành đai Kinh thánh. Xin cầu nguyện cho quyền năng của Chúa được đổ xuống.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/08/21: – Tỉnh Trà Vinh: HT Đôn Châu, TĐ Võ Thanh Phong; Các ĐN thuộc HT Trà Cú: ÐN Xa Xi A, Ông Nguyễn Văn Ðơ ÐT; ÐN Xa Xi B, Ông Thạch Thơm ÐT. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa, cho được thuận lợi trong công tác thăm viếng con cái Chúa; có kế hoạch gây dựng tâm linh theo từng khu vực nhỏ, xin Chúa giúp con dân Chúa giữ vững đức tin dù đời sống nhiều khó khăn.

Xem Thêm94,643
130,381,202