VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/04/24: Xin cầu nguyện cho người dân ở Lusaka, xứ Zambia, họ đã bị dịch tả với hơn 3.635 vụ và 78 người tử vong. Cầu nguyện cho nhóm truyền giáo được thêm sức để dẫn dắt nhiều người vào cuộc sống mới trong Đấng Christ trong khi thân thể của họ được sự chữa lành.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/04/24: – Dân tộc Pà Thẻn: Dân số 6,811. Có 200 tín hữu. Từ năm 1999 có 100 người Pà Thẻn tin nhận Chúa qua những tín hữu của những người dân tộc lân cận. Xin Chúa cho việc huấn luyện lãnh đạo, truyền giáo và phát triển HT được dễ dàng tổ chức và cho có nhiều người Pà Thẻn tin nhận Chúa.

Xem Thêm56258
97,306,324