VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Bình An

Lu-ca 2:14; Giăng 14:27
VPNS
C:12/1/2017; P: 11/30/2017; 34 xem
Xem lần cuối 12/13/2017 18:7:29
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tạ Ơn Và Cầu Nguyện

Thi-thiên 100:4-5
VPNS
C:11/1/2017; P: 10/29/2017; 74 xem
Xem lần cuối 12/2/2017 7:38:34
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đức Tin

Đa-ni-ên 3:16-18
VPNS
C:10/1/2017; P: 9/29/2017; 51 xem
Xem lần cuối 12/8/2017 0:43:26
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tiếng Nói Êm Dịu

1 Các Vua 19:11-15; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:8/25/2017; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2017 10:17:52
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 52 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 19:29:58
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đối Phó Với Căng Thẳng

Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2017; P: 6/28/2017; 107 xem
Xem lần cuối 12/9/2017 16:5:0
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Lời Hứa

Ê-sai 40:29; Ma-thi-ơ 5:6
VPNS
C:6/1/2017; P: 5/31/2017; 47 xem
Xem lần cuối 11/26/2017 23:13:29
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Bền Lòng Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 91 xem
Xem lần cuối 12/13/2017 1:38:3
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Thấy Và Tin

1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18
VPNS
C:4/1/2017; P: 3/31/2017; 73 xem
Xem lần cuối 12/9/2017 20:51:59
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 62 xem
Xem lần cuối 12/6/2017 10:7:21
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm