VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:16,20
VPNS
C:12/1/2018; P: 11/30/2018; 55 xem
Xem lần cuối 41.30 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quê Hương Mới

Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 66 xem
Xem lần cuối 12/6/2018 11:38:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giữ Lời Hứa

Giô-suê 24:1-13
VPNS
C:10/1/2018; P: 9/27/2018; 29 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 4:5:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Di Sản Tâm Linh

Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 68 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 18:54:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Và Giải Cứu

VPNS
C:8/1/2018; P: 7/31/2018; 78 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 16:31:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Na-xi-rê

Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 19:15:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Hứa Và Đức Tin

Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 77 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 15:8:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bền Đỗ, Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 12:47:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 12:33:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khải Tượng

Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 103 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 23:39:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm