VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:8/31/2017; P: 8/3/2017; 37 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 19:39:43
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đối Phó Với Căng Thẳng

Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2017; P: 6/28/2017; 83 xem
Xem lần cuối 8/17/2017 10:17:1
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Hứa

Ê-sai 40:29; Ma-thi-ơ 5:6
VPNS
C:6/1/2017; P: 5/31/2017; 33 xem
Xem lần cuối 8/17/2017 6:10:52
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bền Lòng Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 74 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 16:13:49
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thấy Và Tin

1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18
VPNS
C:4/1/2017; P: 3/31/2017; 63 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 8:12:16
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 53 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 2:35:52
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bão Tố Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
VPNS
C:2/1/2017; P: 1/31/2017; 113 xem
Xem lần cuối 8/17/2017 6:19:58
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thời Gian

Giô-suê 1:5b; Giô-suê 1:8
VPNS
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 153 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 10:39:52
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Rao Báo Tin Mừng

Lu-ca 2:16; Lu-ca 2:20
VPNS
C:12/1/2016; P: 11/30/2016; 86 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 10:36:21
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

VPNS
C:11/1/2016; P: 10/31/2016; 138 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 10:34:14
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm