VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Thời Gian

Giô-suê 1:5b; Giô-suê 1:8
VPNS
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 100 xem
Xem lần cuối 42.73 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Rao Báo Tin Mừng

Lu-ca 2:16; Lu-ca 2:20
VPNS
C:12/1/2016; P: 11/30/2016; 57 xem
Xem lần cuối 1/10/2017 6:10:51
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

VPNS
C:11/1/2016; P: 10/31/2016; 111 xem
Xem lần cuối 1/12/2017 22:21:0
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Bí Quyết Sống

Mác 1:35; Thi-thiên 46:10; Mác 11:24
VPNS
C:10/1/2016; P: 9/29/2016; 115 xem
Xem lần cuối 1/8/2017 12:5:12
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Biến Cố

Ma-thi-ơ 11:25
VPNS
C:9/1/2016; P: 8/31/2016; 101 xem
Xem lần cuối 1/10/2017 22:50:5
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đổi Mới

2 Cô-rinh-tô 5:16
VPNS
C:8/1/2016; P: 7/31/2016; 122 xem
Xem lần cuối 1/10/2017 10:22:13
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Kêu Cứu

Ma-thi-ơ 11:28-30
VPNS
C:7/1/2016; P: 6/29/2016; 132 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 9:23:23
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Thức Canh Và Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 26:41
VPNS
C:6/1/2016; P: 5/26/2016; 162 xem
Xem lần cuối 1/6/2017 18:42:51
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Sống Với Thánh Kinh

Rô-ma 15:4
VPNS
C:5/1/2016; P: 4/28/2016; 164 xem
Xem lần cuối 1/8/2017 20:26:48
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Mục Đích

Phi-líp 3:14
VPNS
C:4/1/2016; P: 3/30/2016; 147 xem
Xem lần cuối 1/10/2017 9:51:51
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm