VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đức Tin

Đa-ni-ên 3:16-18
VPNS
C:10/1/2017; P: 9/29/2017; 39 xem
Xem lần cuối 10/17/2017 6:30:21
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiếng Nói Êm Dịu

1 Các Vua 19:11-15; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:8/25/2017; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2017 19:5:9
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 46 xem
Xem lần cuối 10/12/2017 8:22:33
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đối Phó Với Căng Thẳng

Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2017; P: 6/28/2017; 95 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 10:23:48
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Hứa

Ê-sai 40:29; Ma-thi-ơ 5:6
VPNS
C:6/1/2017; P: 5/31/2017; 39 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 2:1:1
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Bền Lòng Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 83 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 0:3:8
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thấy Và Tin

1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18
VPNS
C:4/1/2017; P: 3/31/2017; 66 xem
Xem lần cuối 9/25/2017 22:59:42
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 57 xem
Xem lần cuối 10/2/2017 5:17:11
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Bão Tố Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
VPNS
C:2/1/2017; P: 1/31/2017; 118 xem
Xem lần cuối 10/4/2017 7:40:56
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thời Gian

Giô-suê 1:5b; Giô-suê 1:8
VPNS
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 157 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 10:28:20
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm