VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Cầu Nguyện Và Giải Cứu

VPNS
C:8/1/2018; P: 7/31/2018; 39 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 20:20:27
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Người Na-xi-rê

Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 6:25:24
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lời Hứa Và Đức Tin

Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 53 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 1:6:49
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bền Đỗ, Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 103 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 20:25:3
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2018 23:20:43
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khải Tượng

Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 87 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 21:42:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Rô-ma 10:14-15
VPNS
C:2/1/2018; P: 1/29/2018; 81 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 0:25:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thay Đổi

Thi-thiên 51:10; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2018; P: 12/28/2017; 90 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 23:37:36
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Bình An

Lu-ca 2:14; Giăng 14:27
VPNS
C:12/1/2017; P: 11/30/2017; 80 xem
Xem lần cuối 8/10/2018 16:5:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tạ Ơn Và Cầu Nguyện

Thi-thiên 100:4-5
VPNS
C:11/1/2017; P: 10/29/2017; 142 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 0:26:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm