VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Lời Hứa

Ê-sai 40:29; Ma-thi-ơ 5:6
VPNS
C:6/1/2017; P: 5/31/2017; 26 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 2:47:3
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bền Lòng Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 64 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 2:51:57
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thấy Và Tin

1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18
VPNS
C:4/1/2017; P: 3/31/2017; 55 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 15:46:41
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 50 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 13:59:1
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bão Tố Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
VPNS
C:2/1/2017; P: 1/31/2017; 102 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 9:5:15
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thời Gian

Giô-suê 1:5b; Giô-suê 1:8
VPNS
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 142 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 20:20:16
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Rao Báo Tin Mừng

Lu-ca 2:16; Lu-ca 2:20
VPNS
C:12/1/2016; P: 11/30/2016; 81 xem
Xem lần cuối 6/16/2017 3:0:55
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

VPNS
C:11/1/2016; P: 10/31/2016; 132 xem
Xem lần cuối 6/11/2017 17:44:10
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bí Quyết Sống

Mác 1:35; Thi-thiên 46:10; Mác 11:24
VPNS
C:10/1/2016; P: 9/29/2016; 156 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 13:21:7
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Biến Cố

Ma-thi-ơ 11:25
VPNS
C:9/1/2016; P: 8/31/2016; 130 xem
Xem lần cuối 6/11/2017 17:55:10
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm