VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Khải Tượng

Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 52 xem
Xem lần cuối 3/21/2018 1:55:2
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Rô-ma 10:14-15
VPNS
C:2/1/2018; P: 1/29/2018; 46 xem
Xem lần cuối 3/22/2018 15:21:4
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Thay Đổi

Thi-thiên 51:10; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2018; P: 12/28/2017; 60 xem
Xem lần cuối 3/18/2018 23:35:19
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Bình An

Lu-ca 2:14; Giăng 14:27
VPNS
C:12/1/2017; P: 11/30/2017; 63 xem
Xem lần cuối 3/11/2018 15:15:24
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Tạ Ơn Và Cầu Nguyện

Thi-thiên 100:4-5
VPNS
C:11/1/2017; P: 10/29/2017; 111 xem
Xem lần cuối 3/19/2018 8:28:44
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đức Tin

Đa-ni-ên 3:16-18
VPNS
C:10/1/2017; P: 9/29/2017; 67 xem
Xem lần cuối 3/6/2018 16:4:20
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Tiếng Nói Êm Dịu

1 Các Vua 19:11-15; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:8/25/2017; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2018 23:49:31
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 74 xem
Xem lần cuối 3/11/2018 14:36:46
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đối Phó Với Căng Thẳng

Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2017; P: 6/28/2017; 137 xem
Xem lần cuối 3/17/2018 14:39:2
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Lời Hứa

Ê-sai 40:29; Ma-thi-ơ 5:6
VPNS
C:6/1/2017; P: 5/31/2017; 68 xem
Xem lần cuối 3/18/2018 12:47:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm