VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Giữ Lời Hứa

Giô-suê 24:1-13
VPNS
C:10/1/2018; P: 9/27/2018; 21 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 11:30:0
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Di Sản Tâm Linh

Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 63 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 6:57:53
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Và Giải Cứu

VPNS
C:8/1/2018; P: 7/31/2018; 66 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 23:10:28
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Na-xi-rê

Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 11:22:52
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Hứa Và Đức Tin

Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 6:7:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bền Đỗ, Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 125 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 11:6:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 70 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/28/2018 5:20:28
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Khải Tượng

Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 96 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 11:27:41
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Rô-ma 10:14-15
VPNS
C:2/1/2018; P: 1/29/2018; 95 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 0:4:6
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thay Đổi

Thi-thiên 51:10; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2018; P: 12/28/2017; 99 xem
Xem lần cuối 10/9/2018 22:31:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm