VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 10 | Mác 11 | Mác 12 | Lu-ca

Mác 11:24

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn