VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 5:17-18

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. 18 Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn