VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Tài Liệu Trong Lê-vi Ký 27


 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Winter Photo

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Phước Hạnh Của Việc Dâng Phần Mười Trong Tân Ước
Kinh Thánh:  Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Diễn Giả:  Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
Xem:  345

Xem Thêm

Share :: Tìm Lê-vi Ký 27 Trên SermonCentral.com