VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Autumn Photo

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Ý Tốt Không Đủ
Kinh Thánh:  Các Quan Xét 17:1-13; Các Quan Xét 18:18-20; Rô-ma 12:1-2
Diễn Giả:  Mục Sư Đoàn Hưng Linh
Xem:  429

Xem Thêm

Share :: Tìm Các Quan Xét 17 Trên SermonCentral.com