VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tài Liệu Trong Khải-huyền 15


 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Spring Photo

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Công Bằng
Kinh Thánh:  Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Khải-huyền 15:3; 1 Giăng 1:9
Diễn Giả:  Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
Xem:  530

Xem Thêm

Share :: Tìm Khải-huyền 15 Trên SermonCentral.com