VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM 1. Trở Về Bên Cha Dấu Yêu (Mỹ Dung) Hoàng Phúc
 2. Ngài Là Đấng Mê-si") (Hạnh Nguyên- Minh Tú) Hoàng Phúc
 3. Được Thấy Ánh Sáng Chúa (Xuân Trường) Hồng Sơn
 4. Chúa Yêu Thương (Nguyên Thảo) Hoàng Phúc
 5. Dọn Lòng Đón Chúa (Hagim) Hồng Sơn
 6. Lòng Con Ghi Ơn Cha (Tố Hà) An Phước
 7. Halêlugia Tạ Ơn (Bích Vân- Hagim) Hoàng Phúc
 8. Còn Ai Bên Giê-xu (Mai Thảo) Hồng Sơn
 9. Tình Ngài Cho Con (Linh Năng) Hoàng Phúc
 10. Bài Thánh Ca Tôi Yêu (Tố Hà) Hồng Sơn
 11. Chúa Đến Vì Con (Tấn Đạt ) Hoàng Phúc
 12. Ca Ngợi Chúa Cao Quý (Xuân Trường) An Phước

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

191,104
191,411,053