VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM 1. BƯỚC ĐI TRONG CHÚA
 2. TẠ ƠN THIÊN CHÚA (DVD)
 3. CA NGỢI THIÊN CHÚA # 2 (DVD KARAOKE)
 4. CHÚA YÊU EM (DVD KARAOKE)
 5. TUYỂN TẬP THÁNH CA DIỄM TUYỆT (DVD KARAOKE)
 6. TÌNH YÊU VÀO ĐỜI
 7. TUYỂN TẬP THÁNH CA DIỄM TUYỆT
 8. CA NGỢI GIÊ-XU
 9. CHÚA YÊU EM
 10. TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN
 11. MÙA ĐÔNG TẠ ƠN
 12. CHUYỆN TÍCH KINH THÁNH 1
 13. JESUS CON YÊU CHÚA
 14. NGUỒN SỐNG TRONG TÂM (DVD KARAOKE)
 15. CHÚA YÊU THƯƠNG
 16. CA NGỢI THIÊN CHÚA (DVD KARAOKE)
 17. GIÊ-XU TÌNH YÊU DIỄM TUYỆT
 18. BƯỚC CHÂN CON TRỞ VỀ
 19. LỜI TẠ ƠN
 20. LỜI NGUYỆN CẦU

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

204,364
262,747,949