VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMALBUM# 10
Với Chủ Đề: TÌNH YÊU VÀO ĐỜI


Biên tập: Rev. Châu Trọng Ngọc
Hoà Âm & Khối Khí: Quang Đạt - David Dong
Nhạc & Lời: HỒNG SƠN, AN PHƯỚC, HOÀNG PHÚC
 1. Đêm Phước Hạnh (Xuân Phú, Hoàng Phúc)
 2. Yêu Chúa Thiết Tha (Tố Hà, Hồng Sơn)
 3. Đấng Lạ Lùng (Hagim, An Phước)
 4. Hòa Vang Khúc Ca (Mỹ Dung, Hoàng Phúc)
 5. Ơn Phước Tình Yêu (Thụy Long, An Phước)
 6. Tình Yêu Vào Đời (Quỳnh Lan, Hồng Sơn)
 7. Tôn Thờ Vua Thánh (Xuân Trường, Hoàng Phúc)
 8. Đêm Đông Chúa Đến (Vũ Vân, An Phước)
 9. Vì Yêu Thương Con (Tố Hà, Hồng Sơn)
 10. Đêm Vui Cho Trần Gian (Hương Giang, Hoàng Phúc)
 11. Vì Sao Chúa Đến (Tấn Đạt, Hoàng Phúc)
 12. Tiếng Hát Trong Đêm (Quỳnh Lan, Hồng Sơn)

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,315
188,480,612