VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM 1. Jesus con yêu Chúa (Tấn Đạt) Hoàng Phúc
 2. Trọn đời dâng hiến (Mỹ Dung) An Phước
 3. Ánh sao dẫn đường (Tố Hà) Hồng Sơn
 4. Đường về Emmaut (Xuân Phú) An Phước
 5. Đợi trông Jesus (Mai Thảo) Hồng Sơn
 6. Jesus Chúa tôi yêu (Tấn Trung) Hoàng Phúc
 7. Thầm gọi tên Cha (Mỹ Dung) Hoàng Phúc
 8. Vui bên Chúa (Tố Hà) Hồng Sơn
 9. Niềm tin chân lý (Tấn Trung) Hoàng Phúc
 10. Một ngày mới đã đến (Nguyên Thảo) Hồng Sơn
 11. Tình yêu Chúa (Lê Vi) Hoàng Phúc

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,323
188,482,311