VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM1. Chúa Yêu Trần Thế
2. Tình Chúa Không Phai
3. Sống Trong Tình Ngài
4. Nơi Ðồi Gô-Tha
5. Nguồn Sống Trong Tâm
6. Lời Thiên Chúa
7. Ngài Ðến
8. Chúc Tôn Giê-Xu
9. Tình Ngài
10. Xin Trao Chúa Trọn Ðời
11. Lời Nguyện Cầu
12. Ðấng Hằng Sống
Mai Thảo
Xuân Trường
Khắc Cường
Tấn Trung
Tố Hà
Linh Năng
Khắc Cường
Tố Hà
Xuân Trường
Mai Thảo
Tấn Trung
Ðoan Trang - Linh Năng

Nhạc & Lời Châu Hoàng Phúc
Thực Hiện: David Dong
Hòa âm & Keyboards: David Dong
Guitar solo & Acoustic: Tran. P.A. Dũng
Violon: Hồ Ðăng Hội
Saxophone & Mix: Psalm! Music Studio By: David Dong
Designed by: Nguyễn Hữu Tú
Psalm! Music Copyrights 2001. All Rights reserved

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,329
188,483,263