VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMTẠ ƠN THIÊN CHÚA


Biên tập: Rev. Châu An Phước
1. Phần Khai Lễ
2. Lời Nguyện Cầu (Hoàng Phúc) Nhật Mai
3. Ơn Chúa (Tường Khanh) Trúc Quyên
4. Tình Chúa Rộng Sâu (Minh Tú) Minh Tú
5. Liên Khúc Tình Ngài (Hoàng Phúc & Hồng Sơn) Tốp Ca
6. Chúa Yêu Thương (Hoàng Phúc) Tử Trung
7. Đưa Con Về Bến Bình An (Hồng Sơn) Thiên Hương
8. Phỏng Vân Nhạc Sĩ Tường Khanh
9. Chân Lý Vào Đời (Tường Khanh) Bảo Ngọc
10. Trở Về Bên Cha Dấu Yêu (Hoàng Phúc) Bửu Hồng
11. Bước Chân Con Trở Về (Hồng Sơn) Thu Hương
12. Giảng Ngắn (Mục Sư John Hùng)
13. Vâng Phục Ý Cha (Hoàng Phúc) Minh Tú
14. Nguyện Cầu Thần Linh (An Phước) Nhật Mai
15. Ha-lê-lu-gia Tạ Ơn (Hoàng Phúc) Tốp Ca
16. Tiếng Chúa (Trần Văn Trọng) Hồng Bửu
17. Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Châu Hoàng Phúc
18. Đời Người Như Chiếc Lá Mùa Thu (Trần Văn Trọng) Thu Sơn
19. Lòng Con Ghi Ơn Cha (An Phước) T. Hương - T. Bình
20. Tình Cha (Nguyễn Thái) Nguyễn Thái
21. Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Trần Văn Trọng
22. Cám Ơn Cha (Trần Văn Trọng) Thanh Thủy
23. Đứa Con Hoàng Đàng - Trúc Quyên
24. Khúc Hát Khải Hoàn (Hoàng Phúc) Tốp Ca
25. Phần Tất Lễ

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,314
188,480,156