VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM 1. Ngôi hai giáng trần
 2. Ngài đến tìm tôi
 3. Dâng Chúa khúc tình ca
 4. Ðêm yêu thương
 5. Mùa đông cảm tạ
 6. Lời tạ ơn
 7. Tạ ơn Giê-xu
 8. Ðời tự do
 9. Bê-lem năm xưa
 10. Tiếng chuông vang
 11. Chúa đã đến
 12. Xuân tạ ơn

Nhạc & Lời Châu Hoàng Phúc và Châu Hồng Sơn
Biên Tập & Trình bày: Paul Phước Châu, Pastor
Thực Hiện: David Dong
Hòa âm & Keyboards: David Dong
Guitar solo & Acoustic: Tran. P.A. Dũng
Violon: Hồ Ðăng Hội

Saxophone & Mix: Psalm! Music Studio By: David Dong
Designed by: Nguyễn Hữu Tú
Psalm! Music Copyrights 2001. All Rights reserved

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,327
188,483,115