VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM 1. Phần Giới Thiệu
 2. Tình Ngài (Xuân Trường)
 3. Tình Yêu Diệu Kỳ (Mai Thảo)
 4. Lời Tạ Ơn (Tấn Trung)
 5. Xin Vâng Lời Ngài (Ðoan Trang)
 6. Chúa Ðã Ðến (K'long Hagim)
 7. Xuân Tạ Ơn (Tố Hà)
 8. Ðêm Yêu Thương (Xuân Trường)
 9. Ngài Ðến (Khắc Cường)
 10. Lời Nguyện Cầu (Tấn Trung)
 11. Xin Trao Chúa Trọn Ðời (Mai Thảo)
 12. Hãy Sống Yêu Nhau
 13. Lời Tri Ân & Giới Thiệu Các Văn Phẩm

Biên Tập: Rev. Châu Trọng Ngọc - Pastor
Nhạc & Lời: Châu Hoàng Phúc
Hòa âm & Phối Khí: David Dong
Thực Hiện: Khánh 's Production

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,322
188,481,956