VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMCA NGỢI THIÊN CHÚA # 3
Với Chủ Đề: CHÚA YÊU EM


Biên tập: Rev. Châu Trọng Ngọc
Hoà Âm & phối Khí: Quang Đạt, David Dong, Ngọc Vũ
1. Chúa yêu em - An Phước - Tốp Ca
2. Đêm giáng sinh - Hoàng Phúc- Tốp Ca
3. Lời chào của em - Hồng Sơn - Xuân Trâm
4. Mùa hè yêu thương - Hoàng Phúc -Xuân Trâm
5. Bạn chọn đường nào - Hoàng Phúc - Xuân Trang
6. Người bạn chân thành - An Phước - Anne-Xuân Trâm
7. Em tạ ơn Chúa -Hoàng Phúc - Xuân Trang
8. Nô-ê đóng tàu -Hồng Sơn - Tố Hà
9. Ơn Trời ban -Hồng Sơn - Xuân Trâm
10. Chiên Ngoan - Hồng Sơn -Tố Hà
11. Giê-xu dạy con biết yêu thương - An Phước- Hagim

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,320
188,481,794