VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM  1. Ngài Là Đấng Mê-si
  2. Nguồn Sống Trong Tâm
  3. Ca Ngợi Chúa Cao Quý
  4. Đời Trọn Hiến
  5. Nơi Đồi Gô -Tha
  6. Lòng Con Ghi Ơn Cha
  7. Đấng Hằng Sống
  8. Bước Chân Con Trở Về
  9. Ha-lê-lu-gia Tạ Ơn
  10. Dâng Chúa Khúc Tình Ca

Ca sĩ: Đoan Trang - Tấn Trung - Xuân Trường - Tố Hà
Hà Gim - Bích Vân - Linh Năng - Hạnh Nguyên - Minh Tú


Biên Tập: Rev. Châu Trọng Ngọc - Pastor
Sản Xuất & Phát Hành: Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Copyrights (c) 2004 By Paul Phuoc Chau - Pastor
Hoà Âm: David Dong

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,330
188,484,367