VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMCA NGỢI THIÊN CHÚA # 2
Biên tập: Rev. Châu Trọng Ngọc
Hoà Âm: David Dong
1. Chúc Tôn Giê-xu (Hoàng Phúc) Tố Hà
2. Ngài Xuống Dương Trần (An Phước) Trường Lâm
3. Mong Con Nhớ Lại (Hồng Sơn) Tố Hà
4. Lời Con Khẩn Xin (Hoàng Phúc) Tấn Trung
5. Nguyện Cầu Thần Linh (An Phước) Mỹ Dung
6. Đời Lạc Lầm (Hồng Sơn) K'Long Hagim
7. Bên Vòng Tay Thiên Chúa (An Phước) Tố Hà
8. Lời Thiên Chúa (Hoàng Phúc) Linh Năng
9. Tạ Ơn Giê-xu (Hồng Sơn) Mai Thảo
10. Tình Chúa Không Phai (Hoàng Phúc) Xuân Trường
11. Mưa Nhớ Chúa (Hồng Sơn) Mai Thảo
12. Bên Chúa Vinh Quang (An Phước) Tấn Đạt

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,331
188,484,554