VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMALBUM# 9
Với Chủ Đề: CA NGỢI GIÊ-XU


Biên tập: Rev. Châu Trọng Ngọc
Hoà Âm & Khối Khí: Quang Đạt - David Dong
Nhạc & Lời: HỒNG SƠN, AN PHƯỚC, HOÀNG PHÚC
1. Hát khúc khải hoàn - Hoàng Phúc - Hương Giang
2. Giê-xu quang lâm - Hoàng Phúc - Đình Nguyên
3. Tin lành bình an - An Phước - Mai Hậu
4. Trông lên Si-ôn - Hồng Sơn - Tố Hà
5. Vinh thay Danh Chúa - Hoàng Phúc - Hương Giang
6. Ngợi khen Chúa Giê-hô-va -An Phước - Đình Nguyên
7. Tâm linh khao khát - Hồng Sơn - Tố Hà
8. Chúc tán Danh Cha - Hoàng Phúc - Hương Giang
9. Đấng vinh quang đời đời - An Phước - Tấn Đạt
10. Chúa giữ con- Hồng Sơn -Tố Hà
11. Sống biết ơn Ngài - An Phước - Mai Hậu
12. Dâng khúc Thiên ca - Hồng Sơn - Tố Hà

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,319
188,481,612