VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMVới Chủ Đề: TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN


Biên tập: Rev. Châu Trọng Ngọc
Hoà Âm & phối Khí: David Dong - Phương An

NHẠC & LỜI: CHÂU AN PHƯỚC
 1. Bên Vòng Tay Thiên Chúa - Tố Hà
 2. Ca Ngợi Chúa Cao Quý - Xuân Trường
 3. Hồng Ân Thiên Chúa - Mai Thảo
 4. Thánh Chúa Yêu Thương - Xuân Phú
 5. Nguyện Cầu Thần Linh - Mỹ Dung
 6. Ý Nghĩa Đời Tôi - Xuân Trường
 7. Giê-Xu Chúa Muôn Loài - Tố Hà
 8. Bên Chúa Vinh Quang - Tất Đạt
 9. Trọn Đời Dâng Hiến - Mỹ Dung
 10. Đường Về Em-ma-út - Xuân Phú
 11. Lòng Con Ghi Ơn Cha - Tố Hà
 12. Ngài Xuống Dương Trần - Trường Lâm

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,332
188,485,156