VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMALBUM# 11
Với Chủ Đề: BƯỚC ĐI TRONG CHÚA


Hoà Âm: David Dong - Quang Đạt
Nhạc & Lời: HỒNG SƠN, AN PHƯỚC, HOÀNG PHÚC
 1. TÌNH LÀ GÌ? (Hoàng Phúc)
 2. ĐÃ BAO LẦN CON HỨA (Hoàng Phúc)
 3. NGỢI KHEN ĐẤNG SIÊU VIỆT (An Phước)
 4. CHÚA MÃI BÊN CON (Hồng Sơn)
 5. BƯỚC ĐI TRONG CHÚA (An Phước)
 6. SỨC SỐNG MỚI TỪ CHA (An Phước)
 7. TIẾNG CHÚA DỊU ÊM (Hoàng Phúc)
 8. MÁNG CHIÊN ĐÊ HÈN (Hồng Sơn)
 9. CHÚA ĐÃ GỌI CON (Hoàng Phúc)
 10. NHẬN CHÉN ĐAU THƯƠNG (Hồng Sơn)
 11. NHỚ VỀ SI-ÔN (Hồng Sơn)
 12. ĐOÀN NAM GIỚI TIN LÀNH VIỆT NAM (An Phước)

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,328
188,483,240